In de juni editie staan wij wederom met een mooie advertentie in de Henk & Fred.
We vinden het vakblad een goed initiatief van Oosterberg en betuigen daarom onze steun!

Advertentie Henk & Fred juni editie